Bolån

Bolån är ett lån där du lämnar pant i en fastighet. Det kan vara din villa, lägenhet, bostadsrätt, tomträtt eller en annan fastighet. När du belånar din fastighet med ett bolån, så tas pantbrev ut som säkerhet. Pantbrevet visar att banken har rätt till en del av huset till det värde som det är belånat.

Du kan aldrig sälja ditt belåna hus utan att lösa lånet till banken.

Belåna huset, eller låna upp huset